Bør jeg ha en eller to skjermer i møterommet mitt?

Nå som prisene på store LCD-skjermer faller blir spørsmålet: Hva er best i møterommet? To mindre skjermer ved siden av hverandre eller en stor i midten?

Møtebordet

Det første vi må tenke litt på er møtebordet. Et møtebord finnes i mange former, men mest vanlig er det nok med et bord som er like bredt over hele lengden. Denne formen gir en del utfordringer i forhold til et såkalt V-bord, da den bredeste enden er mot skjermflaten. Vi må også tenke på hvor mange mennesker som skal kunne sitte i rommet samtidig. Hvor stort blir bildet da for den som sitter lengst frem i rommet og den som sitter bakerst i rommet?

Hvorfor er form og størrelse på bordet så viktig? Jo, simpelthen fordi dette i stor grad påvirker hvor godt de som er i rommet kan se skjermen eller skjermene. Hvis man har et langt rektangulært bord med plass til mange mennesker er det stor sjans for at de som sitter bakerst i rommet sliter med å se godt. Årsaken er både avstanden til bildet, men ikke minst at andre mennesker blokkerer sikten for de bak. Dette kan nok de fleste kjenne seg igjen i – konstant prøve å se over eller forbi en lang rekke med hoder. 

Vi bør også tenke på hvor nærme veggen med skjermflaten møtebordet skal stå. Noen ganger helt inntil, andre ganger langt ifra, men som oftest er det mellom 50 og 150 cm fra veggen. Husk at det må være en passasje på 90cm om en rullestol skal kunne passere mellom vegg og bord. 

Nå er det veldig vanlig med lange rektangulære bord med plass til mange mennesker – rett og slett fordi man har behov for et slikt møterom – så hva gjør man? Vår anbefaling får du lenger nede. 

Hva brukes møterommet til? 

Dernest bør vi vite noe om bruken av rommet. Hvilket innhold er det som skal presenteres på skjermflaten og hvilket arbeid skal utføres? Er det samhandling på flere detaljerte Excel-ark, eller er det mest presentasjoner med PowerPoint? Brukes rommet til videokonferanse, eller er det også lokale møter hvor kun skjermen brukes til deling av data? Det er fornuftig å optimalisere skjermflaten til bruken, hvis det er mulig!

LES OGSÅ: Interaktive skjermer gir boost for læring

Hvorfor er det nødvendig å vite noe om bruken? Jo, fordi det kan være nødvendig med to eller flere skjermer samtidig – eller det kan være helt unødvendig med mer enn en. Det kan være viktig å se motparten på en egen skjerm i videokonferanser, mens datadeling skjer på en annen. 

Vi ser ofte at det monteres to skjermer i et møterom uten at det er nødvendig, og noen ganger bare en skjerm der det opplagt er et behov for to. 

Avstand til skjerm

Hvor langt fra skjermen man kan sitte er veldig viktig for valget av skjerm. Her er det to forhold som spiller inn: Størrelsen på det som skal vises, og avstanden mellom skjerm og den som ser på. 

Skjermen bør ikke oppfattes som for stor for de som sitter foran, og heller ikke for liten for de som sitter bak. Dette er opplagt mye vanskeligere å få til i et langt møterom med mange deltakere. Vi ser ofte at slike rom er best egnet til presentasjoner, og ikke arbeid med detaljer. 

VELG RIKTIG BORD TIL MØTEROMMET: Avhengig av hva møterommet skal brukes til fins det flere forskjellige former som anbefales for bordplatene.

Når velger jeg to skjermer? 

To skjermer er nødvendig når man har behov for å jobbe med to forskjellige flater samtidig. Et eksempel på dette er videokonferanse, eller om man jobber med eller i forskjellige dokumenter og samhandler i disse.  

Ulempen med to skjermer er at de som sitter bakover i rommet ikke ser godt fordi utsikten sperres av de foran. Det er en klar anbefaling at man går for et V-bord om man har muligheten for det, i slike rom. 

Vi ser at to skjermer oftest er best i litt mindre arbeidsrom for opp til 6 personer. Det er sjeldent at man får større skjermer enn ca. 65 tommer ved siden av hverandre, simpelthen på grunn av størrelsesbegrensninger – som igjen gjør at de som sitter langt fra/bakerst kan slite med å se det som vises. 

Ønsker du flere tips? 

Da var det gjort.

Tusen takk for din påmelding!

Du vil motta en bekreftelse på din påmelding på e-post. Etter det sender vi deg oppsummeringer av våre nye artikler i fagbloggen vår.

Få de siste nyhetene fra INTUY

Bli abonnent på vårt nyhetsbrev

Gå ikke glipp av innhold fra vår fagblogg. Vi varsler deg og oppsummerer de siste innleggene våre – enkelt og greit!