Fikk energieffektive løsninger for lyd og bilde til møterom

Da bygg- og anleggskonsernet Consto skulle bygge nytt hovedkontor krevde de at alt lyd- og bildeutstyr måtte være energieffektivt. 

Consto er et av Norges ledende konsern innen bygg og anlegg, med over 1000 ansatte i Sverige og Norge. Konsernet leverer selv bærekraftige løsninger til sine kunder. Da selskapets nye hovedkontor skulle bygges, var energieffektive løsninger et ubetinget krav til lyd- og bilde-leverandøren Intuy. 

– Intuy bidro til å finne riktig utstyr som tilfredsstilte de kravene som var satt. Det var også et krav fra vår side at det måtte leveres et betjeningspanel til hvert møterom som var enkelt å bruke, sier IKT-sjef Svein Børre Mathisen i Consto.

Miljøvennlig bygg

Det nye hovedkontoret i Tromsø er på totalt 2000 kvadratmeter, og er Breeam-sertifisert. Denne sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier, og innebar at også lyd- og bildeutstyret måtte tilfredsstille kravene. 

– Dette handler først og fremst om å legge inn funksjoner slik at lyd- og bildeutstyr ikke tapper strøm når det ikke er i bruk. Vi setter opp utstyret slik at det slår seg av automatisk etter en gitt periode, sier tekniker Martin Eliassen i Intuy. 

Lyd og bilde i alle møterom

I bygget er det ni møterom, en kantine og sosiale soner. I møterommene er det levert alt fra en- til fireskjermsløsning, hvor alle har lydenhet og kamera tilkoblet, med Skype som telefoni- og møteromstilkobling, som etter hvert er uproblematisk tilpasset mot Teams.

I de sosiale sonene og foajeen i 1. etasje ble det montert infoskjermer. Disse infoskjermene er alle koblet mot Teos management for styring av visningene som ruller og går på disse.

– Intuy har også installert en visningsskjerm på vårt kontor i Lillestrøm som styres fra vårt hovedkontor. Det ble også levert en mobil skjerm med kamera og lydenhet, forteller IKT-sjefen. 

Enkelt å styre

I kantinen ble det levert videoprojektor med elektronisk lerret koblet til et eget lydanlegg med trådløse mikrofoner koblet til. 

– Her var det også viktig at det skulle være en enkel tilkobling mot systemet fra eksterne og mobile enheter, da kantinen også leies ut til arrangementer for de ansatte.

Lydanlegget består av to suber stående på gulvet og 14 høyttalere montert i tak. Alle disse er koblet til et eget skap med de tekniske installasjonene i.

Spaceroom hvor utviklerne sitter

I Constos hovedkontor er det også et spesielt møterom som kalles Spaceroom. 

– Her sitter prosjektutviklerne sammen og utvikler våre prosjekter på tvers av selskapene. I dette rommet er det installert fire skjermer som kan deles enkeltvis, eller vi kan enkelt via panelet koble disse sammen til en skjerm. Programmeringen av dette rommet har vært utført på en meget bra måte av Intuy, slik at dette er enkelt å bruke for våre utviklere.

Det er også installert VR-briller mot skjermløsningen via en Workstation i dette rommet.

SPACEROOM: Med store, splittbare paneler og VR-briller er arbeidsforholdene for prosjektutviklerne hos Consto både fremtidsrettet og enkel i bruk.

Meget fornøyd med Intuy 

Da samarbeidet mellom Consto og Intuy startet var partene nøye med å kartlegge behov og se på ulike løsninger.  

– Vi er meget fornøyde med leveransen fra Intuy. Vi hadde flere møter i starten hvor innholdet ble nøye spesifisert ut fra våre ønsker og Intuy sine anbefalinger. Denne fasen var viktig for oss, slik at innhold og spesifikasjoner ble best mulig, før Intuy kunne utforme et riktig tilbud til oss, mener Mathisen.

IKT-sjefen forteller om at Intuy var meget grundig både i planleggingen rundt leveransen og i monteringen av denne. 

– Det ble laget en fremdriftsplan i samarbeid med Intuy, entreprenør, og byggherren.

Underveis i arbeidet ble møterommene forsinket, men Mathisen er imponert over Intuys evne til å omstille seg. 

– Intuy klarte raskt å omorganisere seg, slik at leveransen ble levert i henhold til tidsplanen.

Og da datoen for leveransen kom, ble de positivt overrasket over effektiviteten. 

– Bilen kom med alt utstyret og Intuy fraktet alle enhetene til sine respektive rom på en sikker og forsvarlig måte i forhold til nylagte gulv, bord og andre møbler. Enhetene ble pakket ut, all emballasje fjernet med en gang, og monteringen ble igangsatt allerede etter at utstyret i det første rommet var pakket ut.

TEKNIKER: Martin Eliassen hos Intuy har vært ansvarlig for løsningen som er levert til Constos nye hovedkontor.

Suksess fra første stund

Totalt sett mener IKT-sjefen at koordineringen mellom leveranse, rydding, montering og teknisk oppsett ikke kunne ha vært bedre.

– Vi hadde en god dialog med leveranseansvarlig og teknisk personell hele tiden, både før, underveis og etter leveransen, slik at dette nok ble en av de gode suksesshistoriene i prosjektet.

Underveis og etter leveransen bidro Intuy med god opplæring til både brukere og IKT i Consto. 

– De var også innom flere ganger i starten, bare for å se at utstyret fungerte. 

Intuy er opptatt av å være fleksibel og strekke seg langt dersom det oppstår endringer underveis. 

– Vi tilpasser oss kundene, og forsøker å gjøre det beste for dem, sier Eliassen. 

Brukerfeil

IKT-sjefen forteller at de har opplevd feil etter installasjonen. 

– Stort sett er disse feilene relatert til at brukerne selv drar ut kabler, og setter disse feil tilbake igjen. Det har også vært en del feil på grunn av at tilkoblingene som kommer opp av gulvet i søyler, har blitt sparket i av føtter, og dermed har kabler og kontakter blitt løse. Her har vi utført en del forbedringer i å sikre kontaktpunktene bedre i andre løsninger.

Profesjonell leverandør av lyd og bilde

Totalt sett er Consto meget godt fornøyd med leveransen fra Intuy.  

– De har levert på en profesjonell måte fra start til slutt. 

Oppfølging og support i ettertid har også fungert godt. Intuy har etter vår oppfatning søkelys på å følge oss opp på best mulig måte. Vi får raskt informasjon om nye produkter som kan passe inn og effektivisere vår organisasjon, sier Mathisen. 

Flere kunder er opptatt av bærekraft og miljø

Intuy opplever at stadig flere av kundene er opptatt av at også AV-utstyret skal sette mindre miljømessige avtrykk. Når utstyret slås av når det ikke er i bruk, forlenger det også levetiden på produktene. 

– Det betyr mye for miljøet, at man ikke trenger å bytte ut komponenter oftere enn nødvendig. Det er viktig at de ikke er «på» hele tiden, sier tekniker Martin Eliassen. 

Han mener at mange har mye å lære – og mye å spare. 

– Mange tror det er avansert å sette opp slik automatikk, men hvis man gjør det i planleggings- og programmeringsfasen er det enkelt. 

I tillegg er noen produkter mer energieffektive enn de var for bare noen år siden. 

– Led-skjermer bruker for eksempel mindre strøm enn de gamle plasma-skjermene.

Intuy leverer lyd, bilde og IT-løsninger for bedrifter og virksomheter i hele Norge. 

Da var det gjort.

Tusen takk for din påmelding!

Du vil motta en bekreftelse på din påmelding på e-post. Etter det sender vi deg oppsummeringer av våre nye artikler i fagbloggen vår.

Få de siste nyhetene fra INTUY

Bli abonnent på vårt nyhetsbrev

Gå ikke glipp av innhold fra vår fagblogg. Vi varsler deg og oppsummerer de siste innleggene våre – enkelt og greit!