– Leveranse er én ting, men driften er vel så viktig

For Smedvig-konsernet er det viktig med en AV-partner de kan stole på – en som stiller opp, også når noe skjærer seg. Det har de funnet i Intuy.  Smedvig-konsernet i Stavanger har i flere år benyttet seg av Intuy som sin faste partner på alle audiovisuelle (AV) systemer. Smedvig eier og forvalter en rekke eiendommer. […]